09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24405.00
 • AUD16354.29
 • CAD18190.42
 • CHF28193.69
 • CNY3467.70
 • DKK3599.74
 • EUR27059.61
 • GBP31182.20
 • HKD3151.03
 • INR301.63
 • JPY169.83
 • KRW19.46
 • KWD81394.80
 • MYR5259.77
 • NOK2307.76
 • RUB281.70
 • SAR6700.80
 • SEK2378.23
 • SGD18442.45
 • THB707.32
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền